123 Flash Menu Placeholder.


Flash Banner Placeholder.

Biuro Wyceny i Obsługi Nieruchomości świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz określania wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, analizy rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie nieruchomości na potrzeby banków (kompleksowa obsługa banków i instytucji finansowych), deweloperów, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych i osób fizycznych.

Biuro prowadzi mgr prawa Agnieszka Jadwiszczak posiadająca uprawnienia państwowe w zakresie wyceny nieruchomości nr 5009 nadane przez Ministra Infrastruktury oraz ubezpieczenie cywilne od wykonywanej działalności na kwotę 25 000 euro.

Przynależność do organizacji:

  • członek Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Operaty, opinie i ekspertyzy dotyczące określenia wartości nieruchomości oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości wykonywane są w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przy uwzględnieniu Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Rzeczoznawca majątkowy jako prawnik i wieloletni pracownik administracji samorządowej - posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu gospodarki nieruchomościami m in:
  • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  • naliczanie opłaty adiacenckiej w związku z podziałem i sprzedażą nieruchomości,
  • odszkodowania za działki gruntu przejęte pod drogi,
  • nabywanie i zbywanie nieruchomości, począwszy od ustalenia stanu prawnego nieruchomości, poprzez negocjacje z kontrahentem, aż po sfinalizowanie transakcji;
  • zwrot nieruchomości wywłaszczonych, przejętych w zamian za emeryturę lub rentę oraz odszkodowania za utraconą własność nieruchomości lub zmniejszenie się jej wartoci na skutek przeprowadzonych inwestycji publicznych.
Stała współpraca z ekspertami z innych dziedzin stwarza możliwości rozwiązywania trudnych problemów wynikających ze specyfiki rożnych segmentów rynku nieruchomości.
Firma współpracuje z geodetą uprawnionym, radcą prawnym oraz specjalistą z zakresu zamówień publicznych. Współpraca ta owocuje kompleksowym i wszechstronnym rozważeniem każdego problemu prawnego naszego Klienta i zaproponowaniem rozwiązania, które w jak najwyższym stopniu będzie odpowiadało jego oczekiwaniom i dobrze rozumianym interesom prawnym.


Copyright: RadoX 2010r.